HENGITYKSEN PIDÄTTELY pullistaa kaulasuonet ja kadottaa tajun. Kun aivot saavat happea, elämä virkoaa. Näin tässä on päässyt käymään.

Terassien avaaminen on merkki Suomen heräämisestä. Kuluttajat ovat rynnänneet ravintoloihin, rannoille, puistoihin, leirintäalueille ja kotimaan matkoille, mutta ei kauppoihin. Koronakriisin aikana ainoastaan ruokakauppa on ollut entisellään ja osin siellä on saavutettu hyvää myynnin kasvua.

HELPOTUKSEN HUOKAUKSEN keskellä on katsottava muualle kuin kesäaurinkoon. Ravintola- ja majoitusala ovat saaneet asiakasvyöryn, joka ei ole tarttunut kaikkiin toimialoihin. Noin 10–15 prosenttia käteis- ja korttikauppaa harjoittavista pienistä ja keskisuurista yrityksistä on edelleen kiinni ja ilman tuloja. Tulos perustuu yli 10 000 pk-yrityksen otokseen.

Taloushallintoliiton kesäkuussa tekemän selvityksen perusteella noin 13 prosenttia pk-yrityksistä on edelleen vaarassa ajautua konkurssiin.

Yli 20 prosentilla on vakavia maksuvaikeuksia siitä huolimatta, että 40 prosenttia pk-yrityksistä on saanut jonkinlaisia koronatukia ja -avustuksia.

NOPEAT LOMAUTUKSET pelastivat suuren määrän yrityksiä välittömältä konkurssilta. Yritysten kassat kuitenkin tyhjentyvät koko ajan, kun vararahastoja syödään. Syksyn tullessa nähdään Suomen pysäyttämisen tähänastiset tappiot. Siksi on ennenaikaista sanoa, että suuri konkurssiaalto olisi vältetty. Pk-yritykset ovat Suomen työllistämisen selkäranka.

PIRUJA EI MAALATA SEINILLE, mutta tosiasiat pitää tunnistaa ja tunnustaa. Pitkäaikaistyöttömyys uhkaa kasvaa syksyllä. Koronan vuoksi irtisanottuja tai lomautettuja on ainakin 300 000 henkeä. Heidän jatkonsa työmarkkinoilla ratkaisee työttömyysprosentin tason, työttömyyskorvausten euromäärän, kuluttajien ostovoiman kehityksen, verokertymien muutokset, valtion velanoton määrän ja yhteiskunnallisen ilmapiirin.

SANNA MARININ (sd.) vihervasemmistolainen hallitus on lisännyt ja aikoo edelleen lisätä valtion pysyviä menoja. Hallitusohjelmaa kirjoitettaessa sanottiin, että talouskasvu ja uudistusohjelmat kustantavat menolisäykset.

Talouden rakenneuudistuksista ei ole tietoa eikä talouskasvua enää ole. Bruttokansantuote laskee tänä vuonna 6–10 prosenttia.

Työministeri Timo Harakan (sd.) suurella metelillä perustamien työryhmien piti kehittää työllistämistoimet, joilla luodaan 30 000–60 000 uutta työpaikkaa. Nyt nämä työryhmät ovat katkolla eikä ainuttakaan ehdotusta ole tehty.

VELANOTTO EI RATKAISE julkistalouden rakenteellista eli reaalitaloudellista ongelmaa. Suomi ei enää selviä kaikista hyvinvointipalveluista, vaikka meillä vallitsisi täystyöllisyys.

Syntyvyyden aleneminen, väestön vanheneminen, työllisten ja työikäisten väheneminen sekä muuttoliike mylläävät koko kansantaloutta. Ongelmat näkyvät kunnissa.

Kolme neljästä kunnasta teki negatiivisen tuloksen viime vuonna. Korona heikentää entisestään niiden tilannetta.

Ruminta jälkeä syntyy kunnissa, joissa asukkaiden tulotaso on matala, iäkkäiden määrä suuri ja muuttoliike vie työikäiset. Ikäsidonnaisten menojen kasvu yhdistettynä kunnallisverojen vähenemiseen näkyy myös useissa kaupungeissa.

RATKAISUJEN LÖYTÄMINEN edellyttäisi rakenteellisia muutoksia, joiden kärjessä on työpaikkojen synnyttäminen. Työllistämisen kynnystä pitää alentaa, jotta valtion verotulot voidaan turvata. Uudistukset tarvitsevat rahaa, joka syntyy vain työllä. Työllisten lisäämisen jälkeen tarvitaan lisää lapsia, joilla on oltava koulutuspaikkoja.

Väestön koulutustason nosto ja työn tuottavuuden parantaminen kasvattavat yritysten toimintaedellytyksiä ja mahdollistavat digitalisoitujen palvelujen lisäämisen.

PÄÄTTÄMINEN ON HELPPOA verrattuna päätösten täytäntöönpanoon. Marinin hallituksen mantrana ovat olleet päätösperusteiset toimenpiteet. Niiden onnettomin esimerkki on ns. hoitajamitoituksen säätäminen.

Sosiaaliministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan sen piti olla ”muutaman tunnin työ”. Nyt asiaa on valmisteltu vuosi. Päätös on tehty, mutta sen toteuttamiseen tarvittavat hoitajat ja palkkarahat puuttuvat edelleen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *