VELKAANTUMISEN kavalana seurauksena on poliittisen päätösvallan siirtyminen parlamenttien ja hallitusten ulkopuolelle. Miksi äänestäjät suostuvat siihen?

Mitä suuremmaksi valtioiden velat kasvavat, sitä merkittävämmäksi tulee Euroopan keskuspankin rahapolitiikka ja sen uskottavuus.

Ilman vaaleja valitut pankkimiehet sanelevat, kuinka paljon valtioille myönnetään velkaa. Keskuspankki ostaa valtioiden lainapapereita ja vaikuttaa rahamäärää kasvattamalla myös osakemarkkinoihin.

VALTA ON KESKUSPANKEILLA niin julkisen kuin yksityisen talouden osalta. Markkinoille pumpattu ilmainen raha mahdollistaa julkisen kulutuksen kasvattamisen. Se nostaa myös osakekursseja ilman, että yritysten tulokset kohentuvat.

Rahapolitiikan pienimmätkin värähtelyt näkyvät osakekursseissa. Talous on yhä tukevammin puheiden eikä tekojen varassa.

VELKA ON ILLUUSIO, jossa ei ole pakkoa nostaa tuottavuutta, kilpailukykyä ja kannattavuutta. Rahatulvassa ongelmat hukutetaan seteleihin, joita kukaan ei ole ansainnut. Setelit tulevat suoraan painokoneista.

Toimintaansa jatkavat myös sellaiset yritykset, joiden olisi pitänyt kaatua. Poliitikot maksattavat investointeja, jotka eivät tuota koskaan yhtään mitään.

Mitä pitemmälle näin mennään, sitä kivuliaammiksi korjausliikkeet muodostuvat ja tulevien sukupolvien maksettavaksi kaatuva lasku kasvaa.

KANSALAISET ELÄVÄT velkafantasiassa, jossa tekemätön työ ja ansaitsemattomat rahat korvataan velalla. Tien päässä on olotila, jossa keskuspankkien ohella jättimäiset sijoitus- ja eläkerahastot sanelevat kansallisvaltion taloudenpidon. Ne myöntävät luotot ja säätävät korot.

Mitä sitten, kun Kiinan kansantasavallan tuhansien miljardien dollareiden ylijäämillä ei enää voi tai Kiina ei halua rahoittaa lännen tuhlailevaa elämää? Luovutammeko kansallisomaisuutemme velkojen maksuksi kiinalaisille, joista tulee uusia isäntiä.

KILPAILUKYKYMME on jälleen kääntynyt laskuun kikyjen purkamisen jälkeen.

Inhottu kiky-sopimus yhdessä talouden nousukauden kanssa tuotti kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja. Samalla kustannuskilpailukyky parani. Nyt nämä keinot on hylätty.

Suomen Pankin arvion mukaan euroalueen kustannusten kasvu pysähtyy, mutta Suomen kustannukset kasvavat. Samaan aikaan Suomen vientimarkkinoiden imu heikkenee selvästi. Talouden elpymiseen kuluu tällä tyylillä hyvin pitkä aika.

VALTIOVARAINMINISTERI MATTI VANHASEN (kesk.) halu tervehdyttää ja tasapainottaa taloutta edellyttäisi Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelman heittämistä romukoppaan, mikä merkitsi vasemmiston vaalilupausten mitätöimistä. Vappusatasen repiminen ei vielä riitä edes huonoksi aluksi.

Jos Vanhanen ei pysty lopettamaan velkafantasiaa, ongelmat kasaantuvat keskustan sisällä, mistä seuraa hallituskriisi. Puolueen perinteiset kannattajat eivät hyväksy holtitonta yli varojen elämistä, vaikka sen varjolla tehtäisiin maakuntiin ylimääräisiä siltarumpuja.

VANHASEN TEHTÄVÄ on lähes mahdoton, ellei hänen poliittinen painoarvonsa ole suurempi kuin 10 prosenttia, joka on keskustan tämänhetkinen kannatus. Onnistuessaan Vanhanen voi palauttaa keskustaan sisäisen rauhan huudattamalla Annika Saarikon puheenjohtajaksi. Se myötä hän itse asettuisi vanhaksi isännäksi, jolla on veto-oikeus puolueen päätöksiin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *