YRITYSKUOLEMA ON UUTINEN, joka ei enää hätkähdytä. Yrityksiä tulee ja menee. Menevien määrä kuitenkin kasvaa nopeammin kuin tulevien. Mitä sillä on väliä?

Uusia työpaikkoja on syntynyt viimeisten 15 vuoden kuluessa eniten alle 50 henkeä työllistäviin yrityksiin. Tilastokeskuksen mukaan niiden työpaikat ovat lisääntyneet yli 80 000, kun suuriin yrityksiin (50–250 henkeä työllistäviin) saatiin vain 39 000 työpaikkaa.

PAHALTA NÄYTTÄÄ, sillä tuoreiden tietojen mukaan palvelualan yrityksistä joka viides (20 %) on kaatumassa konkurssiin seuraavien kolmen kuukauden kuluessa. Nämä yritykset ovat pieniä. Suurimmaksi syyksi mainitaan koronan toinen aalto Palvelualojen työnantajien (Palta) teettämässä kyselyssä. Mikäli ennuste toteutuisi, työttömiä tulisi kerta heitolla 5 000 lisää.

PANDEMIAAN on vaikea vaikuttaa nopeilla toimilla. Sen olemme huomanneet. Mutta miten vaikutetaan siihen, että pienet ja keskisuuret yritykset elpyisivät ja jatkaisivat työllistämistä?

YRITYKSET ELÄVÄT asiakkaiden ostoilla. Jos asiakkaalla ei ole rahaa, kauppaa ei synny. Keskituloinen nelihenkinen perhe maksaa kahden aikuisen tuloista erilaisia veroja ja maksuja 75 prosenttia, kun huomioidaan myös ostoksista suoritettu arvonlisävero. Tuloista jää vain neljäsosa maksuihin, jotka menevät yritysten kassaan muodostamaan liikevaihtoa.

Mikäli ympäristö- ja polttoaineveroja korotettaisiin, ostoihin jäävä raha pienenisi entisestään.

Samaan aikaan veroja maksamattomien kansalaisten osuus lisääntyy, kun sosiaalituella maksettua arvonlisäveroa ei katsota itse maksetuksi. Tukitarpeen nousu pakottaa lisäämään veronmaksajien rasitusta, mikä vähentää ostoihin jäävän rahan määrää ja yritysten ahdinkoa. Tämä selittää sen, miksi yrityksillä menee sitä huonommin, mitä enemmän verotus kiristyy.

POLIITIKOT UNOHTAVAT aktiivisesti tosiasioita, Jos jollekin maksetaan lisää tukea 500 euroa kuukaudessa, joltakin toiselta on otettava pois sama summa. Sosiaaliturvaa syntyy vain vähentämällä maksajien kulutusta.

ELVYTTÄMINEN on tähän saakka toteutettu ottamalla 20 miljardia euroa lisää velkaa. Se on ollut välttämätöntä hätäapua, jotta selviämme pahimman yli. Kriisin hoito on laastarointia, joka peittää vamman, mutta ei kasvata katkennutta raajaa.

Yritysten toiminta ja työllistäminen edellyttävät, että kuluttajilla on ostovoimaa. Se ei lisäänny verottamalla, vaan veroja alentamalla. Yksityiselle sektorille ei synny uusia työpaikkoja,  jos julkisen sektorin menot kasvavat ja verotuksen tarve jatkaa nousuaan.

Olemme mahdottoman edessä, kun 20 prosenttia palkansaajista maksaa jo nyt 96 prosenttia kaikista ansiotuloveroista. Kuviteltu hyvinvointimme perustuu pienen kansanosan kasvavalle riistolle. Tämä on epätasa-arvoa ja yhteiskuntarauhaa horjuttava aikapommi. Missä ovat pomminpurkajat?

VALTIO JA KUNNAT yhdessä valtionyhtiöiden kanssa työllistävät vajaat 700 000 henkilöä. Yksityiset yritykset maksavat palkkaa 1,9 miljoonalle, joiden työn tuloksilla Suomen kulut maksetaan. On siis ensiarvoisen tärkeää, että yksityisillä yrityksillä on asiakkaita ja mahdollisuus työllistää.

KORONA EI KATOA puhumalla eikä taudin jälkiseurauksia hoideta selittämällä. Tarvitaan tekoja, jotka aidosti johtavat työllisyyden kasvuun. Siksi on käsittämätöntä, että Sanna Marinin (sd.) hallitus suhtautuu kylmäkiskoisesti ja ajoittain jopa vihamielisesti yritystoimintaan, joka suurelta osin elättää myös hallitusta äänestävät kansalaiset.

One Response

  1. Kuluttajien rahapula kaataa yritykset. Keskituloinen 4-henkinen perhe maksaa 75 % tuloistaan veroja ja maksuja. Vain 1/4 tuloista jää ostoihin, joilla yritykset elävät. Mitä kovempi verotus, sitä heikompi työllisyys #maammelaulu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *