VALTIONYHTIÖ NESTE ja yksityiset yritykset kuten paperitehtaat investoivat sinne, missä ovat niiden tuotteiden markkinat.

Kuluttajien määrä, raaka-aineiden saatavuus ja hinta, tuotanto- ja kuljetuskustannukset ja palkat painavat laskelmissa, jotka ratkaisevat teollisuuden ja työpaikkojen sijoittumisen. Suomen kansan etuna ei ole yritystoiminnan hankaloittaminen kotimaassa, vaan yritystoiminnan suosiminen. Koronakatastrofi osoittaa, miten työllisyys romahtaa, kun yksityiset yritykset kärsivät.

Investointien turvaamiseksi Suomen pitää tarjota olosuhteet, joilla kurotaan umpeen takamatkaa, joka johtuu Keski-Euroopan edullisImmista olosuhteista.

SANNA MARININ (sd.) vihervasemmistolainen hallitus on julistanut niin pääministerin kuin yksittäisten ministereiden (Li Andersson, Jussi Saramo, Maria Ohisalo, Timo Harakka) suulla, miten yritysverotusta tulee kiristää, yritysten kustannusrasitusta kasvattaa ja terveydenhuoltoa siirtää julkisen sektorin hoidettavaksi. Ne ovat toimenpiteitä ja signaaleja, jotka noteerataan yrittäjien, yritysjohtajien ja osakkeenomistajien keskuudessa. Miksi sijoittaa rahojaan maahan, jossa lypsävä lehmä teurastetaan.

NESTEEN JÄTTI-INVESTOINNIN meno Hollantiin osoittaa epäedullisuudet, jotka johtuvat maantieteestä, yritystoiminnan sääntelystä, verotuksesta, kotimarkkinoiden pienuudesta ja talouspolitiikan heikosta ennustettavuudesta. Kyse ei ole koronakriisistä, vaan tulevaisuuskriisistä.

VALTIO JA KUNNAT yhdessä valtionyhtiöiden kanssa työllistävät ainoastaan 700 000 henkilöä. Yksityiset yritykset maksavat palkkaa 1,9 miljoonalle, joiden työn tuloksilla Suomen kulut maksetaan. On ensiarvoisen tärkeää, että yksityisillä yrityksillä on asiakkaita ja mahdollisuus työllistää.

Missään länsimaassa valtio ei ole pystynyt työllistämään koko työvoimaa. Siihen eivät kyenneet DDR, Neuvostoliitto ja Venezuela, vaikka se oli niiden vasemmistohallitusten ideologisena tavoitteena. Toisaalta on niin, ettei Yhdysvallat ole kyennyt turvaamaan kansanterveyttä pelkästään yksityisillä palveluilla.

Pohjoismaisena mallina on ollut julkisen ja yksityisen sektorin keskinäinen työnjako, jolla on turvattu palvelut ja yleinen hyvinvointi.

IDEOLOGISTA SOTAA lietsovan Marinin punavihreän hallituksen tulisi tunnustaa tosiasiat: Suomi ei selviä ilman yksityisiä yrityksiä ja yksityisiä investointeja. Ne ovat työllisyyden ja korkean elintason ehdottomia edellytyksiä.

One Response

  1. Neste investoi miljardinsa sinne, missä ne tuottavat Suomea paremmin. Tämä on huutomerkki hallitukselle, joka havittelee uusia rajoituksia ja rasitteita yrityksille ja työllistämiselle #maammelaulu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *