VALTION PÄÄOMAT, valtionyhtiöt ja julkiset työpaikat eivät riitä Suomen kansan työllistämiseksi. Ilman yksityisen ihmisten säästämiä pääomia ja perustamia yrityksiä Suomessa ei olisi toimeentuloa, sosiaaliturvaa, verotuloja ja nykyistä hyvinvointia.

Tätä faktaa on kenenkään turha kiistää.

TYÖLLISIÄ on noin 2,57 miljoonaa, joista 1,9 miljoonaa (74 prosenttia) toimii yksityisissä yrityksissä. Kunnat työllistävät runsaat puoli miljoonaa (20 prosenttia) ja valtio noin 140 000 (runsaat 5 prosenttia) henkilöä (Työvoimatutkimus, Tilastokeskus). Valtioenemmistöisissä yrityksissä on töissä noin 50 000 henkeä.

Suomi ja suomalaiset tarvitsevat elääkseen yksityisten yritysten työpaikkoja. Siksi Sanna Marinin (sd.) hallituksen kylmäkiskoinen ja paikoitellen jopa vihamielinen suhtautuminen yritystoimintaan on vastoin kansakunnan etua.

DEMARIEN LEIRISSÄ on Marinin hallituksen valtaantulon myötä vahvistunut asenne, jonka mukaan yritystoimintaa ja yrittäjiä tulee rangaista, yrityksien vero- ja maksutaakkaa pitää kasvattaa yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden nimissä. Tämä on ideologiaa ilman ajattelua.

Samalla on kehkeytynyt ilmapiiri, jossa elinkeinoelämän kanssa neuvotteleminen ja yhteistyö ei ole soveliasta vasemmistopolitiikkaa. Tämä on syntynyt erityisesti Juha Sipilän (kesk.) hallituksen synnyttämän kiky-sopimuksen jälkeen. Ay-liikkeen rahoilla valtaan nousseet demarit haluavat maksaa potut pottuina. Kyse on ideologisesta valtataistelusta, jossa talouden ja työmarkkinoiden faktat ja työntekijöiden monet edut on heitetty romukoppaan.

KORONAKRIISIN räjäyttämä talouskriisi on väliin tuleva muuttuja, joka on vetänyt maton monen ideologian, aatteen ja tulevaisuudenkuvan alta.

Koronaa seuraava taantuma tappaa enemmän yrityksiä kuin tartunnan saaneita henkilöitä. Mitkään verovarat tai lainat eivät riitä kaatumassa olevien palvelu-, matkailu, teollisuus- ja kuljetusyritysten pönkittämiseen.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) mukaan Suomella ei ole varaa ottaa uutta 20 miljardin euron lainaa koronan toisen aallon vahinkojen kattamiseksi.

AATTEESTA RIIPPUMATTA ollaan tilanteessa, jossa on sekä työntekijän että työnantajan etu, että tehtaan piipusta tupruaa savu, liukuhihnalta tulee tuotteita, työntekijöille maksetaan palkkoja ja valtio sekä kunnat saavat veroja omien työntekijöidensä palkkojen maksamiseksi ja palvelujen tuottamiseksi.

Kansantalouteen syntyy uutta rahaa ainoastaan yksityisten yritysten palkansaajien palkoista kerättävistä veroista, viennistä ja pääomien tuoton verottamisesta. Julkisen sektorin työntekijät maksavat tietysti myös veroja, mutta heidän työnsä ei tuota uutta rahaa kansantalouteen. Perusasioiden tunnustaminen näyttää mahdottomalta koko vihervasemmistolaiselle hallitukselle.

GLOBALISAATIO on vienyt työtä ulkomaille ja suomalaiset ammattihenkilöt ovat joutuneet kortistoon. Heidän työnsä ei tule takaisin rankaisemalla suomalaisia yrityksiä. Työ kannattaa Suomessa vain, jos yksityisten yritysten toimintaedellytykset ovat suotuisat. Ammattiyhdistysliikkeellä on ollut kovin vähän ehdotuksia nykyisen kriisin laukaisemiseksi.

SUOMALAINEN TYÖ kilpailee maailman kaikkien muiden työpaikkojen kanssa. Kun UPM sulkee Kaipolan paperitehtaan, sieltä vapautuva työ menee jonnekin ulkomaille, todennäköisesti Saksaan, jossa paperiteollisuuden toimintaedellytykset ovat Suomea paremmat.

Sama kohtalo on muillakin suomalaisilla työpaikoilla, kuten merenkulussa ja telakoilla, ellei valtiovalta puolusta suomalaista työtä pitämällä huolta sen kansainvälisestä kilpailukyvystä. Yhä useampi suomalainen yritys tekee kaipolat, elleivät yritysten toimintaedellytykset parane. Suurta osaa suuryrityksistämme omistavat ulkomaiset sijoittajat, joilla ei ole isänmaata.

KYLMÄ KYYTI on jo meneillään. Talouden taantuma on ollut ennakoitua pahempi. Matkailun romahdus voi viedä Lapista tuhannen tai kaksi tuhatta työpaikkaa, joista suuri osa on ollut nuorten naisten hallussa.

Pienyritysten kyky sinnitellä puolittuneilla myynneillä johtaa väistämättä irtisanomisiin ja konkursseihin. Mikään yritys ei pysy pystyssä hyvän uskon varassa. Viimeistään pankit haluavat omansa, kun niiden luottamus loppuu.

SANNA MARIN ymmärtää Italian, Kreikan ja Espanjan talousongelmia paremmin kuin kotimaisten yritysten taloushätää ja sen synnyttämää työttömyyttä. Hallitus on valmis tukemaan ulkomaisia työpaikkoja ja yrityksiä, mutta samalla lisäämään suomalaisten yritysten taakkaa. Tätä on vaikea ymmärtää.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *