MIKÄÄN EI TAKAA, että parannus koittaa. Päinvastoin. Perikadosta pelastettavat valtakunnat (Italia, Espanja ja Kreikka) tuskin tervehdyttävät konkurssin partaalla olevaa talouttaan. EU:n elvytyspaketin synkin puoli on, että se toteuttaa vasemmistoliiton kansanedustajan Paavo Arhinmäen julistuksen ”velkoja ei tarvitse koskaan maksaa takaisin. Velkaa voi aina ottaa lisää”.

EI TARVITSE MAKSAA, koska EU on nyt päättänyt ottaa aina lisää lainaa, kun jotakin jäsenmaata uhkaa maksukyvyttömyys. EU tekee elvytyspaketillaan ja omalla lainanotollaan itsestään viimekäden luotonottajan (a lender of last resort, LOLR), joka myöntää velkaa julkisella takauksella eli veronmaksajien vastuulla.

KREIKKA KIRISTI EU-kumppaneitaan 2010-2015 erouhkauksilla unionista, jotta se sai mm. Suomen myöntämään miljardien eurojen tukilainat. Italian ministerit ovat jo ilmoittaneet, että koronatukeen ei saa kytkeä mitään talouspoliittisia ehtoja. Avun pitää olla vastikkeetonta eikä Italian sisäpolitiikkaan saa puuttua.

Ylivelkaantuneet jäsenvaltiot katsovat oikeudekseen pakottaa muut auttamaan ongelmissa, jotka johtuvat yksinomaan huonosti hoidetusta talouspolitiikasta ja yli varojen elämisestä.

ITALIAN, ESPANJAN JA KREIKAN poliittinen ja taloudellinen merkitys Euroopan unionille on niin suuri, etteivät Ranska ja Saksa ole valmiita näiden markkinoiden edes hetkelliseen menettämiseen.

Saksan liittokansleri Angela Merkel taipui elvytyspakettiin ja ilmaisen rahan jakamiseen, koska Saksan ja Ranskan pankkien lainasaatavien menetykset kriisimaista johtaisivat talouskriisiin Saksassa ja Ranskassa. Siksi kaikki EU-maat oli saatava mukaan kantamaan vastuuta ilmaisesta rahanjaosta. Suomella ei pienenä maana todellisuudessa ollut vaihtoehtoa jäädä elvytyspaketin ulkopuolelle.

ITALIAN ELVYTYSRUISKE on tukien ja lainojen kautta 10 prosenttia bruttokansantuotteesta. Valtava apupaketti todennäköisesti estää Italiasta koko Eurooppaan leviävän uuden eurokriisin. Italialla ei kuitenkaan ole aikomuksia auttaa itse itseään korottamalla kansalaistensa veroja tai leikkaamalla julkisia menoja. Ne olisivat poliittinen itsemurha vallanpitäjille.

VERONKOROTUKSET ja leikkaukset kohdistuvat Suomeen, jonka bruttokansantuote on koronan seurauksena pudonnut jo 5-7 prosenttia ja valtio ottaa lähes 20 miljardia euroa uutta velkaa koronakriisin torjumiseksi.

Suomen on pakko tervehdyttää omaa talouttaan panemalla suun säkkiä myöden, vaikka elvytysrahan suurimmat vastaanottajat eivät sitä tee. Tämä on EU:n elvytyspaketin suurin moraalinen, yhteisöllinen, taloudellinen ja oikeudenmukaisuuteen liittyvä ongelma.

PROFESSORI VESA VIHRIÄLÄ on esittänyt, että ylivelkaantuneiden maiden auttaminen olisi pitänyt toteuttaa jäsenmaiden eikä unionin velkaantumisella. Tämä olisi välittömästi korottanut jäsenmaiden EU-jäsenmaksuja ja samalla olisi torjuttu EU:n oma verotusoikeus.

Nykyisessä tavassa unioni velkaantuu ja alkaa periä muovi- tai jotakin muuta veroa yhteisen velan korkojen ja lyhennysten maksamiseksi. Samalla 750 miljardien euron velat ovat jäsenmaiden yhteisvastuullista velkaa, jota voidaan jatkossakin kasvattaa.

SAKSAN JA RANSKAN näkemyksenä on, että EU:lla ei ole varaa uuteen eroaaltoon. Englannin brexit on lisännyt EU-vastaisuutta entisen Itä-Euroopan maissa. Saksan ja Ranskan akseli haluaa torjua Venäjän ja myös Kiinan mahdollisuuden kasvattaa taloudellista vaikutusvaltaansa EU:n kriisimaissa. Elvytyspaketilla on monta ulostulokulmaa, joista taloudellinen aspekti on vain eräs niistä.

YLIVELKAANTUNEET jäsenmaat tietävät, että niillä on poliittinen peukaloruuvi Saksaan ja Ranskaan nähden. Siksi niillä ei ole pakko leikata julkisia menojaan ja vähentää omaa velkaansa. Hallitukset jakavat mieluummin ilmaista rahaa kuin kiristävät leväperäiseen elämään tottuneiden kansalaisten olosuhteita.

Näissä maissa on myös laaja harmaa talous (jopa kolmannes bruttokansantuotteesta), ja siksi julkisen talouden korjaustoimilla ei ole samaa vaikutusta kuin esimerkiksi Suomessa.

ELÄMME EPÄTÄYDELLISESSÄ unionissa, joka kuitenkin on toistaiseksi turvannut suomalaisille vapaan liikkuvuuden ja mahdollisuuden elää vapaana maana Venäjän Karhun naapurissa. Kaikella on hintansa.

2 Responses

  1. On järjenvastaista antaa rahaa ilmaiseksi maille, joilla on suuret kultavarannot, kuten Italia. Tämä lahjoitusraha ja lainarahat kiertävät vain Ranskan ja Saksan pankeille, joilla on suuret saatavat Italiasta ja Espanjasta, ja osa rahoista hupenee matkalla välimiehlle.

  2. Vaatiko kukaan maa, että rahan liikkeet varsinkin ITA on julkaistava estoitta? Knappast. Onko puuttumista toisen maan sisäisiin asioihin?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *