Tiedotusvälineiden keskinäinen työnjako on muuttunut nopeasti, kun television, internetin ja muun sähköisen viestinnän kehittyminen on asettanut ennennäkemättömiä haasteita koko mediakentälle. Samaan aikaan uutiset ovat viihteellistyneet ja julkisuudesta on tullut median synnyttämä ja yleisön tavoittelema tuote.

Kirja paneutuu tiedonvälityksen rytmin ja sisältöjen muuttumiseen ja toimittajan työn uudistumiseen. Teos tarjoaa vastauksia muun muassa siihen, miten tiedotusvälineet pystyvät toimimaan uudenlaisessa tilanteessa ja mikä on niiden tehtävä ja vastuu.

Art House 2007. ISBN 978-951-884-439-9