Media julkaisee sisältöjä, joilla kustantajat uskovat keräävänsä yleisöjä. Media ei elä ilman yleisöä, joka kiinnostuneena lukee, katselee tai kuuntelee sisältöjä uudelleen ja uudelleen. Massajakeluun ja kaupallisiin tuottoihin perustuva media antaa palstatilaa ja esitysaikaa yleensä sen omaa kohderyhmää kiinnostaville aiheille, jotka tavalla taikka toisella kiinnittävät yleisön mediaan.

Tiedon julkistaminen on entistä useammin tiedon kaupallistamista, jona voidaan pitää myös kiinnostavien tutkimuskohteiden tarjoamista tutkimusten rahoittajille, tieteellisten palkintojen ja apurahojen myöntäjille.

Tiedonjulkistamisen ihanne olisi, että jokainen uusi ja merkittävä tieto saisi riittävän huomioarvon ja julkisuuden. Näin uudella tiedolla olisi mahdollisuus vaikuttaa ihmisten henkilökohtaisiin ratkaisuihin ja muuttaa maailmaa painoarvonsa mukaisesti. Julkaistu kirjassa; Tieteen yleistajuistaminen, toim. Urpu Strelmann ja Johanna Vaattovaara, Gaudeamus 2013. ISBN 978-952-495-163-7