ELPYYKÖ TALOUS, jos se puetaan pakkopaitaan? Onko kotitalouksien helpompi elää, jos verotusta kiristetään ja ostovoimaa alennetaan? Voidaanko velalla kattaa se, mitä työnteolla ei saada aikaiseksi?

Hallituksen on vastattava näihin kysymyksiin joko Sanna Marinin (sd.) tai Matti Vanhasen (kesk.) suulla viimeistään elokuussa. Hallituksen on pakko vetää taloudelle uudet suuntaviivat. Niitä ei voi piirtää puhtaalle paperille, vaan sille, jossa on jo tahroja.

SUOMEN HINTATASO on Euroopan korkeimpia. Kalliimmat maat ovat selvästi Suomea vauraampia. Niiden bruttokansantuote on keskimäärin 60 prosenttia Suomea korkeampi.

VEROASTE on Suomessa Euroopan korkeimpia, mikä merkitsee käteen jäävien tulojen alhaisuutta verrattuna naapurimaihin. Verojen kautta kierrätetään valtavat määrät euroja valtion ja kuntien budjettien kautta. Suomen julkiset menot ovat Euroopan suurimpia.

MARININ HALLITUKSEN reseptinä on verotuksen kiristäminen eli julkisten menojen kasvattaminen. Keskustelussa tyrmätään todellisen elvytyksen vaihtoehto. Siinä taloutta vapautettaisiin, säännöstelyä purettaisiin ja verotusta kevennettäisiin. Kansalaisten omalle tekemiselle ja yrittämiselle suotaisiin mahdollisuus elvyttää kansantaloutta.

VUODEN 2008 TALOUSKRIISISSÄ alennettiin yhteisöveroa 20 prosenttiin. Yritysten tuloksista jäi enemmän investointeihin ja innovaatioiden kehittämiseen. Lisäksi viennin veto avitti talouskasvua, palkkojen nousua, ostovoiman lisääntymistä ja verotulojen kasvua viimeiset 10 vuotta. Helpottava hoito tuotti tulosta. Siitä on näyttöä.

Nykyisessä kriisissä pitäisi käyttää keventyvän verotuksen elvyttäviä voimia. Näin autetaan erityisesti niitä voitollisia kasvuyrityksiä, joiden varassa työllisyys ja kansantalouden menetys lepäävät.

SANNA MARININ hallitus on valmis helpottamaan Italian, Espanjan ja Kreikan talouksia myöntämällä niille vastikkeettomia avustuksia ja halpoja lainoja. Hallitus on valmis panemaan suomalaiset maksamaan maille, jotka ovat meitä rikkaampia tai joiden verotuksen taso on meitä alhaisempi. Suomalaiset auttaisivat itseään rikkaampia maksamalla entistä korkeampia veroja.

Miksei hallitus aseta koronasta kärsivien maiden auttamisen ehdoksi sitä, että avustettavien on ensin nostettava verotus Suomen korkealle tasolle. Miksi korkea verotus pelastaisi Suomen talouden, kun se ei tee sitä missään muualla.

KUSTANNUSTEN ALENTAMISESTA tai toimintojen järkeistämisestä hallitus ei halua edes keskustella. Sosiaali- ja terveysuudistuksen tavoitteista pyyhittiin pois toimintojen tehostaminen, tekemisen kilpailuttaminen ja kustannustason alentaminen. Rahaa saa palaa niin paljon kuin palaa!

SOTE-UUDISTUKSESSA aiotaan siirtää sote-palvelut ja niiden kustannukset pois kunnilta valtion maksettavaksi. Sen seurauksena vajaan neljän miljoonan kunnallisveroja maksavan henkilön verorasitus alenisi. Tämä olisi sote- ja maakuntauudistuksen poliittinen voitto keskustalle, joka taistelee vallastaan kuntavaaleissa 2021.

Samalla sote-kustannukset siirrettäisiin valtionveroja maksaville, joita on puolitoista miljoonaa. Seurauksena olisi valtionveroja maksavan joukon rasituksen merkittävä nousu. Suuren osan lisälaskusta maksaisivat kaupunkilaiset, jotka eivät äänestä keskustaa.

KYSYÄ SOPII, ovatko demareita äänestävät palvelualoilta ja teollisuudesta palkkansa ansaitsevat valmiita tähän muutokseen? Ovatko he hahmottaneet, mitä sotesta heille seuraa?

OVATKO KESKITULOISET kansalaiset ymmärtäneet, että verotuksen kiristäminen vie rahaa heidän omasta lompakostaan. Tämä tulee olemaan seuraavien eduskuntavaalien ydinkysymys

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *